Welkom op de Aeromobil website!

Deze website werd ontwikkeld om één van de activiteiten van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) voor te stellen, namelijk mobiele metingen van luchtvervuiling ten gevolge van stikstofdioxide (NO2) in de atmosfeer. Door middel van spectroscopische analyse van gereflecteerd zonlicht kan de concentratie van NO2, aanwezig in de atmosfeer, worden bepaald. Een geautomatiseerd meetsysteem, gebaseerd op een compacte spectrometer, werd permanent geïnstalleerd in één van de BIRA-bedrijfswagens.

Dit project kadert binnen de activiteiten van het BIRA, meer specifiek onderzoek en dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer. De verzamelde meetgegevens zullen bijzonder nuttig zijn om de samenstelling van de atmosfeer te bestuderen en zo een beeld te schetsen van de vervuiling op lokale schaal. Verder zullen de data ook gebruikt worden voor het valideren van satellietinstrumenten, die zijn gebaseerd op dezelfde spectroscopische meetprincipes. Metingen zullen in eerste instantie in België worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van de dagelijkse professionele verplaatsingen van personeelsleden. De Aeromobil zal daarnaast ook deelnemen aan internationale meetcampagnes. Wij wensen uitdrukkelijk de Nationale Loterij te bedanken voor het ondersteunen van dit project.

 aeromobilcar800